Nhân Sâm

Nhân sâm – hỗ trợ điều trị bệnh ung thư như thế nào?

Theo đó, trong giai đoạn G1, do tốc độ nhân bản nhanh nên các tế bào ung thư phải có những hoạt động đặc trưng

Công dung chữa bệnh của Sâm vô cùng chuẩn

Nhân sâm có vị ngọt hơi đắng, tính ôn ấm vào kinh Tỳ và Phế, dựa vào tính vị này các Y gia đã cấu