Cam Thảo

Những điều cần biết về cam thảo trong tự nhiên

Trong y học, cam thảo không chỉ làm cho thuốc ngọt dễ uống, làm tác dược chế thuốc viên, thuốc giải độc, thuốc ho mà

Bí quyết sử dụng Cam Thảo công hiệu nhất

Khi muốn làm giảm bớt sự mãnh liệt và kéo dài tác dụng của thuốc, cần cho thêm cam thảo. Thí dụ, trong các bài